J 14, 1-6

1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę. 5 Odezwał się do Niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 6 Odpowiedział mu Jezus, Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Drzewo skrutacji

1

 • J 14,1
  • J 14,27
   • 2Tes 3,16
    • 1Tes 5,23
   • Rz 5,1
   • Ef 2,14-18
  • Pwt 1,21
  • J 10,28-30
  • J 16,33
   • J 14,27+
   • J 1,10+
   • J 12,31
    • J 3,19
    • J 1,10+
    • Łk 10,18
    • Ap 12,9
    • Łk 10,18
    • Ap 12,9
   • J 14,30
    • J 1,10+
    • J 12,31+
   • 1J 2,14+

2

 • J 14,2
  • [2 Kor 5,1]
  • [Hbr 11,10]
  • [Hbr 11,14-16]
  • [Hbr 13,14]

3

 • J 14,3
  • J 8,35
   • Rdz 21,10
   • Jr 2,14n
   • J 14,2-3
   • Ga 4,30n
   • Hbr 3,5-6
   • Mt 21,33-46
  • Pwt 1,33
   • Lb 10,33
   • Wj 13,21n
  • Hbr 6,19-20
  • J 7,34
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
    • Ez 18,20
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
    • J 13,36
   • Pwt 4,29
    • Pwt 30,1-5
    • Oz 5,15
    • Iz 55,6
    • Jr 29,13
    • 2Krn 15,2
    • 2Krn 15,4
    • 2Krn 15,7n
    • 2Krn 15,15
    • Ps 27,8
    • Ps 105,3n
    • Mt 7,7-8 Wj 34,6-7
   • Iz 55,6
    • Oz 5,6
    • Am 5,4+
    • Ps 145,18
    • Pwt 4,7
   • Oz 5,6+
   • Prz 1,28
    • Jr 11,11+
    • Oz 5,6+
    • J 7,34

4

 • J 14,4
  • J 12,26
   • Mk 8,35
   • Łk 9,24
    • Mt 10,39
    • Łk 17,33
    • J 12,25
   • Ap 12,11
    • J 12,25
   • Ap 1,10+
   • Mt 16,24
    • Mt 10,38-39
    • Łk 14,27
   • J 7,34
    • J 8,21
    • Pwt 4,29
    • Iz 55,6
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
   • J 14,3
    • J 8,35
    • Pwt 1,33
    • Hbr 6,19-20
    • J 7,34
   • J 17,24
    • J 14,3
    • J 17,5+
    • Ef 1,4
   • J 11,33
    • J 11,38
    • J 13,21
   • J 13,21
   • Hbr 5,7-8
   • Łk 22,40-46p
   • Ps 22,20-24
   • J 18,11
    • Mt 26,39p
   • J 2,11+
   • J 1,14+
   • J 17,5+
   • J 17,5+
  • J 17,24
   • J 14,3
    • J 8,35
    • Pwt 1,33
    • Hbr 6,19-20
    • J 7,34
   • J 17,5+
   • Ef 1,4
    • J 17,24
    • 1P 1,20
    • Dz 1,7+
    • Ef 5,27
    • 1Kor 1,8
    • 1J 3,1
    • Rz 8,29
    • J 1,12

5

 • J 14,5
  • J 11,16
   • Mk 10,32
  • J 20,24-29
  • J 13,36
   • J 2,19+
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
    • Ez 18,20
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
    • J 13,36
   • J 21,18-19

6

 • J 14,6
  • Hbr 10,19-20
  • J 1,4
   • J 3,35+
   • J 3,11+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)