J 13, 31-33a.34-35

31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 32 Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 33a Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. 34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Drzewo skrutacji

31

 • J 13,31
  • Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą
   • [J 7,39]
   • [J 11,4]
   • [J 12,23]
   • [J 16,14]
   • [Dz 2,36]
   • [Dz 3,13]
   • [Kol 2,14-15]
   • [Hbr 5,5-9]
  • a w Nim Bóg został chwałą otoczony
   • [Iz 49,3-6]
   • [Łk 2,10-14]
   • [J 12,28]
   • [J 14,13]
    • J 15,16
    • J 16,24
    • J 16,26
    • Mt 7,7-11
   • [J 17,1-6]
   • [Rz 15,6-9]
   • [2 Kor 3,18]
   • [2 Kor 4,4-6]
   • [Ef 1,5-8]
   • [Ef 1,12]
   • [Ef 2,7]
   • [Ef 3,10]
   • [Flp 2,11]
   • [1 P 1,21]
   • [1 P 4,11]
   • [Ap 5,9-14]

32

 • J 13,32
  • J 1,14
  • [Iz 53,10-12]
  • [J 17,4-6]
  • [J 17,21-24]
  • [Hbr 1,2-3]
  • [1 P 3,22]
  • [Ap 3,21]
  • [Ap 21,22-23]
  • [Ap 22,1]
  • [Ap 22,3]
  • [Ap 22,13]

33a

 • J 13,33a
  • dzieci
   • Ga 4,19
   • 1 J 2,1
   • 1 J 4,4
   • 1 J 5,21
  • J 8,21
   • [J 12,35-36]
   • J 13,36
   • [J 14,19]
   • [J 16,16]

34

 • J 13,34
  • 1J 2,8
   • światłość
    • Rz 13,12
    • J 1,5
    • J 8,12
  • J 15,12
  • J 15,17
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
   • Mt 22,39p
   • Rz 13,9
   • Ga 5,14
   • Jk 2,8
  • Mt 19,19
  • Mt 22,39

35

 • J 13,35
  • Pwt 28,9-10
  • Dz 4,32
   • Flp 1,27
   • J 17,11
  • [J 17,21]
  • [Dz 4,32-35]
  • [Dz 5,12-14]
  • [1 J 2,5]
  • [1 J 2,10]
  • [1 J 3,10-14]
  • [1 J 4,20-21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie