J 12, 24-26

24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 26 Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Drzewo skrutacji

24

 • J 12,24
  • J 3,14+
  • Mt 8,20+
  • 1Kor 15,36
   • J 12,24
    • J 3,14+
    • Mt 8,20+
    • 1Kor 15,36
     • J 12,24

25

 • J 12,25
  • Iz 53,10-12
  • Mt 16,25
   • Łk 17,33
    • Rdz 19,26
     • Mdr 10,7
     • Łk 17,32
    • Mt 10,39
    • J 12,25
     • Iz 53,10-12
     • Mt 16,25
    • Łk 9,24
     • Mt 10,39
     • Łk 17,33
     • J 12,25
    • Mt 24,40-41
   • J 12,25-26

26

 • J 12,26
  • Mk 8,35
  • Łk 9,24
   • Mt 10,39
   • Łk 17,33
    • Rdz 19,26
    • Mt 10,39
    • J 12,25
    • Łk 9,24
    • Mt 24,40-41
  • Ap 12,11
  • Ap 1,10+
  • Mt 16,24
   • Mt 10,38-39
   • Łk 14,27
    • Mt 10,38
    • Mt 16,24
    • Mk 8,34
    • Łk 9,23
    • J 12,26
  • J 7,34
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
    • Ez 18,20
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
    • J 13,36
   • Pwt 4,29
    • Pwt 30,1-5
    • Oz 5,15
    • Iz 55,6
    • Jr 29,13
    • 2Krn 15,2
    • 2Krn 15,4
    • 2Krn 15,7n
    • 2Krn 15,15
    • Ps 27,8
    • Ps 105,3n
    • Mt 7,7-8
    • Wj 34,6-7
   • Iz 55,6
    • Oz 5,6
    • Am 5,4+
    • Ps 145,18
    • Pwt 4,7
   • Oz 5,6+
   • Prz 1,28
    • Jr 11,11+
    • Oz 5,6+
    • J 7,34
  • J 14,3
   • J 8,35
    • Rdz 21,10
    • Jr 2,14n
    • J 14,2-3
    • Ga 4,30n
    • Hbr 3,5-6
    • Mt 21,33-46
   • Pwt 1,33
    • Lb 10,33
    • Wj 13,21n
   • Hbr 6,19-20
   • J 7,34
    • J 8,21
    • Pwt 4,29
    • Iz 55,6
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
  • J 17,24
   • J 17,5+
   • Ef 1,4
    • J 17,24
    • 1P 1,20
    • Dz 1,7+
    • Ef 5,27
    • 1Kor 1,8
    • 1J 3,1
    • Rz 8,29
    • J 1,12
  • J 11,33
   • J 11,38
   • J 13,21
  • J 13,21
  • Hbr 5,7-8
  • Łk 22,40-46p
  • Ps 22,20-24
  • J 18,11
   • Mt 26,39p
  • J 2,11+
  • J 1,14+
  • J 17,5+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie