J 10, 11-16

11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13 najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam [owce] moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

11

 • J 10,11
  • Ez 34,1+
  • Pan jest Pasterzem
   • [Iz 40,11]
   • [Ez 37,24]
   • [Hbr 13,20]
   • [Ps 23,1]
   • [Ez 34,12]
   • [Ez 34,23]
   • [1 P 2,25]
   • [Ps 80,2-3]
   • [Za 13,7]
   • [1 P 5,4]
  • Dobrzy Pasterz oddaje życie za owce
   • [2 Sm 24,17]
   • [Iz 53,6]
   • [1 P 2,24]
   • [Ef 5,2]
   • [Tt 2,14]

12

 • J 10,12
  • najemnik (zły pasterz)
   • [Za 11,16-17]
   • [2 Tm 4,10]
   • [2 P 2,3]
   • [Iz 56,10-12]
   • [1 Tm 3,3]
   • [Ez 34,2-6]
   • [1 P 5,2]
  • wilk porywa i rozprasza
   • [Mt 7,15]
   • [Mt 10,16]
   • [Dz 20,29]

13

 • J 10,13
  • Jr 23,1n
  • Ez 34,3-8
  • Za 11,17
   • J 10,12-13

14

 • J 10,14
  • zob. werset 12
  • Pan zna swoje “owce”
   • [J 10,27]
   • [2 Tm 2,19]
   • [Ap 2,2]
   • [Ap 2,9]
   • [Ap 2,13]
   • [Ap 2,19]
   • [Ap 3,8]
   • [Ap 3,15]
  • “owce” znają Pana
   • [J 17,3]
   • [J 17,8]
   • [2 Kor 4,6]
   • [Ef 1,17]
   • [Ef 3,19]
   • [Flp 3,8]
   • [1 J 5,20]

15

 • J 10,15
  • Mt 11,25-27p
  • J 15,9
   • J 3,35+
   • J 10,14-15+
   • J 17,23

16

 • J 10,16
  • Jr 23,3
  • Jr 31,10
   • Jr 23,3
   • Ez 34,1+
  • Ef 2,14n
  • Ef 4,4n
  • J 5,25
   • J 11,25-26
  • J 18,37
   • J 3,35+
   • J 3,11+
   • J 10,26+
   • 1J 3,19+
  • J 11,52
   • J 4,42+
  • Ez 34,23
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie