J 1, 43-51

43 Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, Pójdź za Mną! 44 Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. 46 Rzekł do niego Natanael, Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, Chodź i zobacz. 47 Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim, Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. 48 Powiedział do Niego Natanael, Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. 49 Odpowiedział Mu Natanael, Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! 50 Odparł mu Jezus, Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. 51 Potem powiedział do niego, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego.

Drzewo skrutacji

43

 • J 1,43
  • Mt 9,9
   • Mt 4,19
    • Mt 13,47-50
  • J 12,21
   • J 1,44
   • J 7,34+
   • J 12,32+
  • I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, Pójdź za Mną!
   • [Iz 65,1]
   • [Mt 4,18-21]
   • [Mt 9,9]
   • [Łk 19,10]
   • [Flp 3,12]
   • [1 J 4,19]

44

 • J 1,44
  • Filip
   • [J 12,21]
   • [J 14,8-9]
   • [Mt 10,3]
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,14]
   • [Dz 1,13]
  • Betsaida
   • [Mt 11,21]
   • [Mk 6,45]
   • [Mk 8,22]
   • [Łk 9,10]
   • [Łk 10,13]

45

 • J 1,45
  • J 5,39+
  • J 1,21+
  • Dz 26,22+
  • Pwt 18,18+

46

 • J 1,46
  • Mt 13,54n
  • J 7,41
  • J 7,42
   • 2Sm 7,12+
   • Mt 9,27+
   • Rz 1,3
    • 2Sm 7,1+
    • Mt 9,27+
    • 2Tm 2,8
     • Rz 1,3-4
     • Dz 13,22-23
    • Ap 22,16
     • Ap 1,11n
     • Ap 2,28+
    • Rz 9,5+
   • Mt 2,5n
   • Mt 3,11+
   • J 7,30
    • J 1,1+ J 7,44
    • Łk 4,29n
    • Łk 8,20
    • Łk 4,29n
    • Łk 8,20
    • Łk 2,4+
  • J 7,51
   • Pwt 1,16n
   • Pwt 17,4
   • Dz 5,35
    • Dz 23,9
     • Dz 5,34n
    • J 7,50n
   • J 5,39

47

 • J 1,47
  • Rz 2,29

48

 • J 1,48
  • [Ps 139,1-2]
  • [J 2,25]
  • [Mt 6,6]
  • [1 Kor 4,5]
  • [1 Kor 14,25]
  • [Ap 2,18-19]

49

 • J 1,49
  • Ty jesteś Królem Izraela
   • [Ps 2,6]
   • [Jr 23,5-6]
   • [Oz 3,5]
   • [So 3,15]
   • [Za 9,9]
   • [J 12,13-15]
   • [J 18,37]
   • [J 19,19-22]
   • [Mt 2,2]
   • [Mt 21,5]
   • [Mt 27,11]
   • [Łk 19,38]

50

 • J 1,50
  • J 6,15
   • J 18,36
    • J 1,10+
    • J 6,15+
    • J 8,23
     • J 1,10+
     • J 3,31
     • J 17,14
    • J 12,32
     • Ap 20,1-6
     • J 3,35+
    • J 18,10-11
   • Mk 1,34+
  • J 12,13
   • Ps 118,25n
   • J 1,49
   • J 6,15
    • J 18,36
     • J 1,10+
     • J 6,15+
     • J 8,23
     • J 12,32
     • J 18,10-11
    • Mk 1,34+

51

 • J 1,51
  • Rdz 28,10-17
  • Mt 8,20+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie