J 1, 35-42

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, Oto Baranek Boży. 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego, Rabbi! – to znaczy, Nauczycielu – gdzie mieszkasz? 39 Odpowiedział im, Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy, Chrystusa. 42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy, Piotr.

Drzewo skrutacji

35

 • J 1,35
  • [J 3,25-26]
  • [Ml 3,16]

36

 • J 1,36
  • Oto Baranek Boży
   • [Iz 45,22]
   • [Iz 65,1-2]
   • [J 1,29]
   • [Hbr 12,2]
   • [1 P 1,19-20]

37

 • J 1,37
  • [Prz 15,23]
  • [Za 8,21]
  • [J 1,43]
  • [J 4,39-42]
  • [Rz 10,17]
  • [Ef 4,29]
  • [Ap 22,17]

38

 • J 1,38
  • obróciwszy się i ujrzawszy
   • [Łk 14,25]
   • [Łk 15,20]
   • [Łk 19,5]
   • [Łk 22,61]
  • Rabbi
   • [J 1,49]
   • [J 3,2]
   • [J 3,26]
   • [J 6,25]
   • [Mt 23,7-8]
  • gdzie mieszkasz?
   • [Rt 1,16]
   • [1 Krl 10,8]
   • [Ps 27,4]
   • [Prz 3,18]
   • [Prz 8,34]
   • [Prz 13,20]
   • [Pnp 1,7-8]
   • [Łk 8,38]
   • [Łk 10,39]
   • [J 12,21]

39

 • J 1,39
  • chodźcie i zobaczycie
   • [Prz 8,17]
   • [Mt 11,28-30]
   • [J 1,46]
   • [J 6,37]
   • [J 14,22-23]

40

 • J 1,40
  • Andrzej, brat Szymona Piotra
   • [J 6,8]
   • [Mt 4,18]
   • [Mt 10,2]
   • [Dz 1,13]

41

 • J 1,41
  • znaleźliśmy Mesjasza
   • [J 4,25]
    • Pwt 18,18-22
  • to znaczy Chrystusa
   • [Ps 2,2]
   • [Ps 45,7]
   • [Ps 89,20]
   • [Iz 11,2]
   • [Iz 61,1]
   • [Łk 4,18-21]
   • [Dz 4,27]
   • [Dz 10,38]
   • [Hbr 1,8-9]

42

 • J 1,42
  • Mt 16,18-19+
  • Mk 3,16
   • Mt 16,18+
  • Kefas
   • [1 Kor 1,12]
   • [1 Kor 3,22]
   • [1 Kor 9,5]
   • [1 Kor 15,5]
   • [Ga 2,9]
  • to znaczy, Piotr
   • [Mt 10,2]
   • [Mt 16,18]
   • [Mk 3,16]
   • [Łk 5,8]
   • [Łk 6,14]
   • [J 21,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie