J 1, 19-28

19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, Kto ty jesteś?, 20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. 21 Zapytali go, Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, Nie. 22 Powiedzieli mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? 23 Powiedział, Jam głos wołającego na pustyni, Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz. 24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. 25 I zaczęli go pytać, mówiąc do niego, Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? 26 Jan im tak odpowiedział, Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. 28 Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Drzewo skrutacji

19

 • J 1,19
  • J 5,33
   • J 1,19-28
   • Mt 11,7-11p

20

 • J 1,20
  • Dz 13,25
   • Mt 3,11p+
   • J 1,20-27
  • Łk 3,15
   • J 1,19-20
   • J 3,28
    • Ml 3,1
   • Dz 13,25
    • Mt 3,11p+
    • J 1,20-27
   • J 1,26
    • Mt 3,6+
    • J 7,27+
   • J 1,27
    • Mk 1,7p
   • J 1,33
    • Mt 3,11+
    • J 3,5
     • J 1,33+
     • Mt 3,5

21

 • J 1,21
  • Mt 17,10-13+
  • Mt 16,14+
  • czy ty jesteś Eliaszem?
   • [Mt 11,14]
   • [Mt 17,10-12]
   • [Łk 1,17]

22

 • J 1,22
  • [2 Sm 24,13]

23

 • J 1,23
  • [Mt 3,3]
  • [Mk 1,3]
  • [Łk 1,16-17]
  • [Łk 1,76-79]
  • [Łk 3,4-6]
  • [J 3,28]

24

 • J 1,24
  • [Mt 23,13-15]
  • [Mt 23,26]
  • [Łk 7,30]
  • [Łk 11,39-44]
  • [Łk 11,53]
  • [Łk 16,14]
  • [J 3,1-2]
  • [J 7,47-49]
  • [Dz 23,8]
  • [Dz 26,5]
  • [Flp 3,5-6]

25

 • J 1,25
  • czemu zatem chrzcisz?
   • [Mt 21,23]
   • [Dz 4,5-7]
   • [Dz 5,28]

26

 • J 1,26
  • Mt 3,6+
  • J 7,27+
  • ja chrzczę wodą
   • [Mt 3,11]
   • [Mk 1,8]
   • [Łk 3,16]
   • [Dz 1,5]
   • [Dz 11,16]
  • którego wy nie znacie
   • [J 1,10-11]
   • [J 8,19]
   • [J 16,3]
   • [J 17,3]
   • [J 17,25]

27

 • J 1,27
  • Mk 1,7p
  • który po mnie idzie
   • [J 1,15]
   • [J 1,30]
   • [Dz 19,4]
  • któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała
   • [Mt 3,11]
   • [Mk 1,7]
   • [Łk 3,16]

28

 • J 1,28
  • J 10,40
   • J 1,28
   • Mt 19,1
    • Łk 9,51
   • Mk 10,1
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)